Wetgeving en CAO

Wat betekent de ‘Wet werk en zekerheid’ (Wwz) voor jou als uitzendkracht, tijdelijke werkkracht of flexwerker? Dit lees je in de NBBU-CAO voor uitzendkrachten.

Wat is een CAO?

CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Daarin staan afspraken die zijn gemaakt tussen vakbonden en werkgevers. In de NBBU-CAO voor Uitzendkrachten staan afspraken over het loon, vrije dagen, ziekte en opleiding en de rechten en plichten van een uitzendkracht.

Wil je meer weten?

Lees dan de CAO voor Uitzendkrachten van het NBBU.

Antidiscriminatiebeleid

Klik hier voor ons antidiscriminatiebeleid bij de werving en selectie: Antidiscriminatie beleid 2023